"Enter"a basıp içeriğe geçin

Sağlık Yapılarında YBM Kullanımı

Sağlık Yapılarında YBM Kullanımı

Sağlık yapılarında YBM kullanımı ihtiyacı nereden doğmuştur ?

  YBM, bir oluşturma ve yönetme sürecidir. Tesisin yaşam döngüsü boyunca veri oluşturmaktadır. Tesisin fizibilite çalışmalarından yıkımına kadar olan büyük bir operasyonu kapsamaktadır. Farklı paydaşların iş birliğini desteklemektedir. Bilgi ekleme, çıkarma ve paydaş rollerinin değişimine olanak sağlamaktadır. Sağlık yapılarında rol ve operasyon değişiklikleri sıklıkla görülmektedir. Bunun projeye zaman bazında etkisi YBM uygulamaları ile azaltılabilmektedir.

Görselleştirme

  Çeşitli deneyler sonucunda; insanların algıladığı bilgilerin %83’ünün görme duyusuyla algılandığı kanıtlanmıştır. Sağlık tesislerinde komplike durumlarla çokça karşılaşılmaktadır. Organizasyonu bir bütün halinde görebilmek ve en ince ayrıntısına kadar sınıflandırabilmek büyük fayda sağlayabilmektedir. YBM uygulamaları kullanılarak proje daha kolay bir şekilde, kontrol altında yürütülebilir.

Tasarım/Modelleme

  YBM, tesisin fiziksel ve işlevsel özelliklerinin dijital temsilidir. Yaşam döngüsü süresince verilecek kararlar ve yapılacak değişiklikler açısından güvenilir bir temeldir. Proje başlangıcından yıkıma kadar sürece dahildir. Sağlık yapılarında büyük ölçüde değişimlere gerek görülebilir. Bir değişim yapılmasa bile sağlık yapısının yaşam döngüsü boyunca herhangi bir problem ile karşılaşılabilir veya geriye dönük bilgiler gerektirecek bir karar verilmesi gerekebilir. YBM, doğru ve pratik karar almada büyük katkılar sağlayabilir.

Çakışma Tespitleri

  Sağlık yapılarında kullanılan röntgen, ultrason, MR cihazı gibi radyoaktif mekanizmayla çalışan gereçlerden ötürü, bazı odaların yalıtımlı ve hatta diğer odalardan belli uzaklıkta olması Bunun yanında, bu cihazların tesisatları gereği elektrik-mekanik veya mekanik-mekanik çakışmalar olur. Elbette sağlık tesislerindeki cihazların vereceği herhangi bir hata çok kötü sonuçlara da yol açabilir. Bu tür karmaşıklıkları çözmek adına, sektörde YBM uygulamalarının büyük kolaylık sağladığı tecrübe edilmiştir. Odalar arası farklı malzeme kullanma gereksinimi olayı daha da karmaşık bir yere götürebilir ve YBM sayesinde çıkabilecek problemler öngörülebilir.

Yapım Planlaması

  YBM uygulamalarından faydalanarak proje aşamasında iş planlamasına başlanabilir. Bu sayede işler herhangi bir aksama yaşanmadan bitirilebilir. Tesis yönetimi, birincil faaliyetleri destekleyen diğer faaliyetlerin sürece entegrasyonu olarak tanımlanır. Çok disiplinli çalışmayı destekler. Bu sayede proje farklı boyutlardan görülebilir. Bunun yanında sağlık tesislerinde oldukça yüksek olan rutin maliyetleri kontrol eder. Projenin önüne çıkabilecek maliyetleri önceden tespit edebilir. YBM uygulamaları, yapının fizibilite çalışmalarından yıkımına kadar sürece dahildir.

Maliyet Tahmini

  Yapı maliyetleri ilk yatırım, kullanım ve yok etme maliyeti olarak üç kısımda incelenir. Sağlık yapılarında kullanım maliyeti, tesis yönetimi maliyetinin yüksek olması sebebiyle asıl odak noktası alınmalıdır. Yapacağınız düşük tahminler zarara yol açarken, yüksek tahminler fazla bütçe harcanmasına sebep Bu sebeple doğru maliyete oldukça yakın tahminler yapılmak istenir. Bu yapılan tahmin sayesinde yapının yapılabilirliği saptanır. Yapılan araştırmalarda maliyet tahmininde %50 yanılma payı olduğu görülmüştür. YBM uygulamaları yardımıyla yapının metrajlarının karar aşamasında belirlenmesi kolaylaşır. Yanılmaları en küçük düzeye düşürür. Bu da doğru karar verilmesini kolaylaştırabilir. Bunun yanında metraj ve maliyet hesapları YBM araçlarına senkronize edilebilir ve bu sayede olası bir değişiklikte bu değerler eş zamanlı olarak güncellenebilir. Bu sayede zamandan büyük kapsamda tasarruflar edilebilir.

Prefabrikasyon

  Proje yönetiminin üç ana ayağını maliyet, zaman ve kalite oluşturur. Özellikle kurumsal projelerde genellikle kalite sabittir. Zamandan tasarruf, maliyetten tasarruf anlamına gelir. YBM, yapının üç boyutlu şekillenmesini sağlar ve bu sayede prefabrikasyon elemanlar zamanında sahada Sonuç olarak zamandan ciddi bir tasarruf sağlanabilir. Örneğin, betonun priz alma süreleri zamandan tasarruf olarak görülebilir. Bu sayede projenin tamamlanma süresinde ciddi bir küçülme görülebilir ve iş gücünden oluşan maliyetten tasarruf örnek olarak verilebilir.

Yönetmeliğe Uygunluğun İncelenmesi

  Veri çıkarma, ihracat ve analiz işlemlerini kolaylaştırmak adına, YBM uygulamaları kullanılabilir. İşlemler YBM uygulamaları ile yürütüldüğünde, daha doğru veriler elde Ayrıca sisteme yönetmelik standartları girilerek, senkronize bir şekilde yönetmeliğe aykırı bir durum olup olmadığı görülebilir. Bu sayede yapılan hatadan dönüş daha kolay olabilir.

Tesis Yönetimi

  Devreye alma ve bakım süreçleri boyunca tesis personelinin ulaşmak istediği kapak, tesisat bölgeleri zamanında bulmaları gerekmektedir. YBM modelleri personellerin bu bilgilere ulaşabilmelerine olanak sağlar. Duvarların arkasında veya yerin altındaki tesisatlar hemen tespit edilemeyebilir. Personelin ulaşmak istediği tesisata çıkan kapağı bulmak bazı karmaşık durumlarda zaman alır. Tesis personelinin bu zamana o durumda çok ihtiyacı olabilir ve kritik önem taşıyabilir. Eğer bina yapılırken bu tesisat bilgileri YBM ile modellenmişse bu bilgilere kolayca erişilebilir ve duruma anında müdahale edilebilir.

Makale kaynağı lisans tezimdir. Sağlık yapılarında YBM kullanımıyla ilgili bu makalenin devamı olan makaleme buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir