"Enter"a basıp içeriğe geçin

Sağlık Yapılarında YBM Kullanımı 2

Sağlık Yapılarında YBM Kullanımı 2

  Sağlık yapılarında YBM kullanımı 2 numaralı makalesidir. İlk makaleye buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. 

YBM  yani Yapı Bilgi Modellemesi, sağlık yapıları gibi yapılarda belli alanların ayrılmasında ve gerektiğinde psikolojik durumların kontrolünde de kullanılır. Ekonomiyi daha kontrollü hale getirir.

Enerji Analizleri

  Sağlık tesisleri, hiç durmadan çalışan ve yüksek derecede enerji tüketen tesislerdir. Bu yapılarda YBM kullanımının büyük bir enerji masrafından kurtardığı görülmüştür. Örneğin; yıl boyunca günde 24 saat aralıksız çalışan ve neticesinde oldukça yüksek miktarda enerji tüketimi gerçekleştiren sağlık tesislerinde her 1$’lık enerji tasarrufunun 20$’lık yeni gelire eşdeğer olduğu belirtilmektedir. Bu bağlamda, enerji tüketimi oldukça yüksek olan sağlık yapılarının tasarımı, işletimi süreçlerini içeren tüm yaşam döngüsü içerisinde YBM kullanımına bağlı olarak önemli derecede tasarruf elde edilmesini sağlayacaktır.

Sürdürülebilirlik

  Tesis yapılarının yapımı sırasında sürdürülebilirlik, tesis çalışma maliyetleri sebebiyle diğer yapılara göre daha büyük önem taşımaktadır. Tesisin, ömrü boyunca minimum yaşam döngüsü maliyetiyle çalışması istenir. Tesis projesinde ilk maliyet önemli görülse de tesislerin maliyetlerinin büyük bölümünün kullanım maliyetleri olduğu görülmüştür. Enerji maliyetleri ve yapı malzemeleri açısından sağlık tesisinin sürdürülebilir olması önem taşımaktadır. 

 

  Tasarım ve kötü işçilikten dolayı çıkabilecek bakım maliyetleri büyük problem oluşturmaktadır. Sağlık yapılarındaki kusurlar diğer yapılardaki kusurlara kıyasla çok daha maliyetli sonuçlar doğurabilir. Bu kusurlar iyi işçilik kullanarak ve YBM uygulamalarıyla sınanarak en aza Yeşil bina süreçlerinde, teslimat süreçleri sebebiyle çok fazla gecikme, değişiklik ve üretimde aşırılık söz konusudur. Proses israfı, sürdürülebilirlik iş senaryosunu sınırlayabilir. 

  Buna ek olarak, plansız çalışma sebebiyle ek mesai gerekebilir ve proje ekonomik planının dışına çıkılabilir. Bu durum proje yöneticisini zor durumda bırakabilir. Son yıllarda, sürdürülebilirlik kavramı ekonomik, sosyal ve çevresel ilkelerin entegrasyonunda çok önemli bir yer edindi. Sağlık tesislerinin yeşillendirilmesi ve sürdürülebilirliği çok sayıda fayda sağlayabilir. Bu duruma örnek olarak; elektrik ve su tasarrufları, kimyasal maddeler yerine doğal maddelerin kullanımı verilebilir. Sağlık yapıları çağın gereklerine ayak uydurmak durumunda, gerekirse değişmek koşulundadır. Hastaneler, yeni protokol ve teknolojilere uyum sağlamak için sürekli yapım aşamasında olan tek bina türüdür. Gelişen teknolojide, her değişim sonrası yıkıp tekrar bina yapmak çok büyük maliyetlere sebebiyet verebilir. Bir sağlık yapısı değiştirilmesi gerektiğinde her türlü değişime açık olmalıdır ve bu olabildiğince kolay olmalıdır.

İç mekan kalitesi

  Sağlık yapıları gerek gün ışığını daha düzgün alması, gerek havalandırmasının kusursuz olması açısından ve bunun yanı sıra istenilene zamanlama sebebiyle daha kolay ulaşılması gerekebilecek yapılardır. YBM uygulamalarının bu konularda yardımcı olduğu defalarca gözlenmiştir. Yanlış aydınlatma hastaları depresyona sürükleyebilir. Hastaların psikolojik durumlarının iyileşme süreçleri açısından büyük etkisi olduğu herkes tarafından Bu sebepten aydınlatmanın planlı olması faydalı olabilir. Gürültü hastalarda uykusuzluğa sebep olur.Hastaların istirahat ettiği bölümlerin ses yalıtımının düzgün yapılması ve mümkünse gürültü çıkarabilecek alanlardan uzak tutulacak şekilde planlanması iyileşme süreci üzerinde iyi etkilere sahip olabilir.

Tesis içi zaman tasarrufu

  Hemşirelerin ve doktorların yolda geçirdikleri zaman, yapının YBM uygulamalarıyla tasarlanması sonucu kısaltılabilir. Bir hemşirenin 10 saatlik bir nöbette 4-6 mil yürüdüğü tahmin Eğer bu başarılırsa, hastaların yanında daha çok vakit geçirmeleri sağlanabilir. Etkin alan yönetimi sadece fiziksel optimizasyon değil aynı zamanda bu alanda çalışan personelin üretkenliği üzerinde de önemli etkiye sahiptir. Bu sayede iyi bir çalışma ortamı sağlanabilir.

Operasyon odası tasarrufu

  Araştırmalar, hastane binasının belli operasyonel durumlara ve iyileştirmelere entegre bir şekilde tasarlanması sonucunda, %25 daha az ameliyathane ile inşa edilebileceğini göstermiştir. Bu durum sonucu işveren, yüksek maliyetli ameliyathane inşaatından kurtulabilir.

İstenmeyen Biyolojik Durumlar

  Sağlık yapılarında laboratuvar gibi riskli maddelerin bulunduğu bölümler olmasına karşın, yemek üretiminin yapıldığı bölümler de bulunmaktadır. Bunun yanı sıra tıbbi atıkların saklanması veya yakılması için gerekli alanlar da göz önünde bulundurulduğunda, projelendirilmesinin insan sağlığı açısından hassasiyetle yapılması gerekir. YBM uygulamalarının bu konularda büyük katkı sağladığı bilinir.

  Türkiye’de tıbbi atıkların bulunduğu geçici depolama tesislerinin kapısı dışa doğru açılır veya sürmeli yapılır. Deponun duvarları geçirimsiz, kir tutmayan, temizliği kolay malzeme ile yapılır. Bu atık depolarının yakınına yoğun hasta trafiğinin olduğu otopark gibi alanlar yapılamaz. Bu bölümün drenajı ve tesisatı diğer bölümlerden farklı yapılır. Bahsedilen tesisat farklılıkları, depo inşaatında kullanılan malzemeler ve depo yerini saptamadaki zorluklar sebebiyle sağlık yapıları planlamasında karmaşık durumlar ortaya çıkmaktadır. Organizasyonu YBM uygulamaları sayesinde bir bütün olarak görmenin daha sonradan çıkabilecek sorunları öngörmede katkı sağladığı söylenebilir.

  Sağlık tesisleri hastaların tedavi edildiği yerlerdir. Fakat ortaya çıkan herhangi bir sağlık sorunundan hastane sorumlu olabilir. Buna bazı bakteri, mantar ve parazitler sebep Bu durum hastane personeli, ekipmanı veya diğer hastalardan gelebilir. Sağlık tesisi bu tip olayların önüne geçmekle yükümlüdür. Hastanede enfeksiyon kapan hastalar diğer hastalar için saptanan 4,5 güne kıyasla 20,6 gün hastanede yatış gerçekleştirirler. Birleşik devletlerde bu durum yıllık 5 ila 30,5 milyar dolar arasında zarara sebep olmaktadır.

Çevreye Duyarlılık

  Amerika Birleşik Devletleri’nde binalar elektrik tüketiminin %72’sini, enerji kullanımının %39’unu ve tüm karbondioksit (CO2) emisyonlarının %38’ini oluşturmaktadır. Enerji üretimi sırasında çevreye büyük zararlar verilebilmektedir. Sağlık yapılarında kullanılan elektrik enerjisi diğer yapılara göre çok daha fazla olduğu sebebiyle yapılarda enerji tasarrufuna gidilmesi çevre açısından çok büyük faydalara dönüşebilir. YBM uygulamaları sayesinde yapılan enerji tasarrufları sayesinde çevreye önemli katkılar sağlanabilir. Sağlık tesislerinde enerji tüketimi yüksek olduğu için özellikle bu tesislerde yapılan tasarruflar fark yaratabilir.

Makale kaynağı lisans tezimdir.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir