"Enter"a basıp içeriğe geçin

Dünyada Yapı Bilgi Modellemesi

Dünyada Yapı Bilgi Modellemesi

Dünyada Yapı Bilgi Modellemesi ne durumdadır ?

  Birçok devlet verimliliği arttırmak ve kamu fonlarında tasarruf sağlamak amacıyla inşaat endüstrisini müdahale etti. Birleşik Krallık, Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya, Norveç, Danimarka ve Singapur gibi ülkeler YBM’nin inşaat sektörüne adaptasyonu için çalışmalar yaptılar. Günümüzde ise Orta Doğu ülkeleri YBM’nin adaptasyonu için çalışmalara başladılar.b

İngiltere

  Birleşik Krallık’ta Hükümet, Mayıs 2011 itibariyle YBM kullanımının Birleşik Krallığa bağlı tüm ülkelerde en azında 2016 yılına kadar zorunlu olacağını duyurdu. YBM kullanımının benimsenmesi için bir başka taahhütten 2017 yılında, önde gelen bir inşaat şirketi tarafından yapılan bir ankette, ankete katılan katılımcıların %62’sinin YBM’i bildiği ve kullandığı bildirildi. İngiltere’de şu an birçok firmanın 2. Aşamada olduğu bilinmektedir. İngiltere’nin sonraki hedefi tüm firmaların 3. Aşamaya geçmesi sağlanarak inşaatta modernisazyonu sağlamaktır.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

  ABD’de, YBM adaptasyonu ve birlikte çalışabilirliğinin zorlukları bir hükümet girdisi olmuştur. ABD hükümetinin Genel Hizmetler İdaresi (GSA), YBM’nin endüstride kullanımı ve uygulamayı arttırmak amacıyla bazı büyük projeler yapmıştır. GSA, ABD Ordusu Kolordusu ve diğer devlet daireleri tarafından tedarik edilen tüm projelerde YBM de zorunlu hale getirilmiştir.

Finlandiya

  Finlandiya, 2002 yılında YBM teknolojisini uyguladı. 2007’de, ülkenin mülk varlıklarını yönetmekten sorumlu önemli bir devlet kuruluşu olan Senato Mülkleri ve tüm projelerinde IFC uyumluluğu ve YBM modellerini zorunlu kıldılar. YBM uygulaması bu ülkede en yüksek Çünkü 2007’de mimarlık firmalarının % 93’ü ve mühendislik firmalarının % 60’ı rutinlerinde YBM kullanmaktaydı.

Norveç

  Norveç’te, Statsbygg tarafından yönetilen tüm Hükümet projeleri için YBM zorunludur.

Danimarka

  Başarılı uygulamayla, Danimarka 2000’den beri iyi sonuçlar almaktadır. 2006’da inşaat profesyonellerinin % 50’si projelerinde YBM kullanmaktaydı. Eğitim Bakanlığı üniversiteleri, öğrencileri aynı konuda eğitmek için inisiyatif aldı. Hükümet girişimleri ile 2007’de Savunma İnşaat Hizmetleri, Saray ve Emlak Ajansı gibi tüm devlet müşterileri için YBM’i zorunlu kılındı. Aynı zamanda YBM’nin benimsenmesi için Ar-Ge üzerinde çalışmaktadırlar.

Singapur

  Singapur’da, Hükümet YBM kullanan şirketler için devlet teşviği verir. Ayrıca YBM modellerinde bir e-gönderim sisteminin barındırılması hedeflenmektedir.

Nijerya

  Hükümet YBM adaptasyonu sağlamak için bazı adımlar önermiştir:

  • İnşaat sektörünü araştırmak ve sektörün artılarını ve eksilerini rapor etmek için bir görev gücü oluşturulmalıdır.
  • Sektördeki mevcut zorlukların üstesinden gelmek için bir çalışma stratejisi geliştirilmelidir.
  • BIM’in benimsenmesinde   Hükümetin   rolünü   içeren    bir   BIM stratejisi geliştirilmelidir.
  • Komisyon, ilerlemeyi kontrol etmek ve gelecekteki stratejiler için tavsiyelerde bulunmak için periyodik olarak raporlamalıdır.

 

Avusturalya

  İnşaat sektörü, Avustralya’nın ekonomik büyümesine önemli ölçüde katkıda bulunmaktadır. Toplam GSYİH’nın yaklaşık %7,8’i inşaat sektöründen gelmektedir. Bina süreçlerinin verimliliğini artırmak için profesyoneller YBM’yi benimsemektedir. YBM’in benimsenmesi, tutarlı bir yaklaşım olmadığı için Avustralya’da bölünmüş durumda. Çok az özel şirket YBM’yi uyguluyor. Ancak tutarlılıktan 2016 yılında hükümet, YBM’i 50 milyon doların üzerindeki tüm kamu projelerinde başarıyla uygulamak için akıllı bir altyapı görev gücü oluşturdu. Avustralya’da YBM pazarının beklenen büyümesi 2020 yılına kadar 6,5 milyar dolar olmuştur.

Çin

  Çin’de YBM’nin benimsenmesi 2016’dan beri önemli bir artış göstermektedir. Çinli AEC uzmanları ve çeşitli kuruluşlar, büyüme ve dijitalleşme için yüksek düzeyde YBM benimseme politikalarını entegre YBM çok önemli bir unsur haline geldi ve artık projelerinin çoğu için kullanılmaktadır. Çin hükümeti bile YBM’nin benimsenme politikalarına büyük ilgi göstermektedir. Henüz YBM’yi zorunlu hale getirilmemiştir ancak kullanımı olumlu bir şekilde teşvik edilmektedir. Çin, gelişmekte olan bir ekonomiye sahip geniş bir ülkedir, Ancak inşaat endüstrisi söz konusu olduğunda, bölgesel bazda oldukça parçalanmış durumdadır. Tüm bunlara rağmen, YBM’nin benimsenmesi büyük önem kazanmaktadır.

Güney Kore

  McGraw Hill’e göre YBM uygulama seviyesi bölgedeki diğer ülkeler ile kıyaslandığında daha düşüktür. Güney Kore’nin yüksek teknolojikli bir ülke olarak biinmesine ve bilgi teknolojilerinin okul eğitiminde kullanmada küresel lider konmunda olmasından dolayı bu durum şaşırtıcıdır.

Japonya

  Japonya McGraw Hill çalışmasında yüksek sayıda YBM uygulaması yapan bir ülke olarak belirtilmiştir. Çalışmadaki enteresan bir bulgu da neredeyse incelenen tüm yüklenicilerin YBM uygulamalarıyla ilgili pozitif bir yatırım getirisi (ROI) raporlamaları olmuştur. Ayrıca Japonya tedarik zinciri yönetimi, model-odaklı robotik bilimi ve yapım–sonrası aktivitelerde yüksek bir YBM kullanım oranına sahiptir.

Almanya

  Almanya’da inşaat sektörünün dönüşümü, karar alma sürecinde Alman yetkililer arasındaki anlaşmazlıklar ve yanlış iletişim nedeniyle yavaşladı. Karşılaştıkları temel sorun, son on yılda karlılıkta düşüş ve bina projelerinin sayısında düşüş gözlemlemeleriydi. Odak noktaları şimdi YBM’ye kaymaktadır ve 2020 yılına kadar YBM’yi zorunlu kılmaları Şimdi odak noktası, yeni teknolojinin uygulamasından inşaatın tüm aşamalarında sunacağı işbirliğine dayalı bir yaklaşıma odaklanmaktadır. 2016 yılında ulaşım projelerini dijitalleştirerek YBM pilot projesi başlattılar.

Türkiye

  BIM genius 24 Aralık 2018 tarihinde Türkiye’de yapmış olduğu araştırma raporunu yayınlamıştır. Proje paydaşlarının ve akademisyenlerin BIM deneyimleri araştırmasında 1-3 yıllık deneyim olarak %13.25 oranı ile mimarlık disiplini anket katılımcıları arasında başı çekmektedir. Mekanik %11.99 oranı ile ikinci sırada, inşaat %6.94 oranı ile sırada , elektrik %5.99 oranı ile 4. sırada yer almaktadır.

  Anket çalışmasında anket katılımcılarının çoğunluğunun BIM deneyimi olduğu belirtmektedirler. Bu deyimleri kurum büyüklükleri ile doğru orantılı olduğu gözlenmektedir. Katılımcıların %59’u, 30 veya üzeri çalışana sahip şirketlerde çalışırken BIM deneyimine sahip kadroların çoğunluğu yine 30 ve üzeri çalışana sahip şirketlerde istihdam edildiği görülmektedir. Örneğin 5 yıldan fazla deneyimi olduğu söyleyenlerin %57’si 30 ve üzeri çalışana sahip şirketlerde istihdam edilmektedir.

Makalenin kaynağı lisans tezimdir. Buraya tıklayarak YBM’nin uygulamasındaki kolaylık ve zorlukları anlattığım yazıma gidebilirsiniz.

İlk Yorumu Siz Yapın

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir